Badania Wstępne

Centrum Medycyny Pracy RogulskaMed oferuje pełen pakiet badań profilaktycznych niezbędnych do podjęcia pracy. Kodeks pracy zabrania bowiem dopuszczenia do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W momencie przyjmowania do pracy takie orzeczenie wydawane jest na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych.

Natomiast badania okresowe dotyczą osób już zatrudnionych na danym stanowisku i przeprowadzane są przed wygaśnięciem ważności badania wstępnego.

Ostatni rodzaj badań, czyli badania kontrolne dotyczą tylko tych pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Od dnia 01 kwietnia 2015 r. zgodnie z nowymi przepisami badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzamy tylko na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Musi ono zawierać oprócz nazwy, czy rodzaju stanowiska opis warunków pracy na danym stanowisku.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Badania Sanitarne

Nasi specjaliści z Centrum Medycyny Pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę wykonają wszystkie niezbędne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych. Dotyczą one tych osób, których rodzaj i charakter wykonywanej pracy wiąże się z możliwością przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Obecnie dokumentem stwierdzającym ważność wykonanych badań jest orzeczenie lekarskie, które zastępuje wydawaną wcześniej książeczkę sanepidu. Lekarz na podstawie informacji o charakterze klinicznym oraz epidemiologicznym podejmuje decyzję odnośnie zdolności badanego do wykonywania danej pracy oraz okresu ważności badań.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez RogulskaMed badań do celów sanitarno – epidemiologicznych. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, a wizyta w naszym Centrum na pewno upłynie w miłej atmosferze.

Badania Kierowców

RogulskaMed oferuje badania kierowców wszystkich kategorii. Nasi lekarze posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia tego typu badań. Każdy kierowca, który skorzysta z naszych usług w ciągu jednej wizyty wykona wszystkie niezbędne badania konieczne do uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych. Badania kierowców dotyczą wszystkich kategorii prawa jazdy.
Działamy zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy. Od 20 lipca 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich kierowców. Dotyczy ono między innymi wprowadzenia stałej stawki opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań.

Osoby korzystające z samochodu do celów służbowych są również zobowiązane wykonać badania lekarskie. Nasi lekarze medycyny pracy zlecą zestaw określonych badań (m.in. testy sprawności psychofizycznej, badań okulistycznych, neurologicznych). Badania kierowców dotyczą każdego pracownika, który w ramach obowiązków służbowych jeździ pojazdem, niezależnie od tego, czy jest to pojazd firmowy, czy też prywatny pracownika.

Wszystkich zainteresowanych badaniami kierowców serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Medycyny Pracy.

Badania Kandydatów Na Kierowców

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy zapraszamy na badania lekarskie do naszego Centrum Medycyny Pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kandydat na kierowcę musi przejść obowiązkowe badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Podstawowe badanie obejmuje konsultacje okulistyczną (m. in. badanie ostrości wzroku, pola widzenia, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie). W zależności od kategorii prawa jazdy oprócz badania lekarskiego konieczne jest przeprowadzenie pewnych badań dodatkowych. W RogulskaMed wszystkie niezbędne badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii wykonujemy w jeden dzień. Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną w oparciu o nasz zespół wykwalifikowanych lekarzy specjalistów oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną.

Badania Nauka Jazdy

Badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

Medycyna Pracy RogulskaMed stawia na jakość i pełen profesjonalizm świadczonych usług. Posiadamy szeroki wachlarz oferowanych badań z zakresu medycyny pracy. Każdy kandydat na instruktora nauki jazdy, a także instruktor nauki jazdy musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy na danym stanowisku.

Także egzaminatorzy nauki jazdy muszą przejść odpowiednie badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu czynności. Kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne powinny być przeprowadzone przed rozpoczęciem kursu na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, a następnie okresowo: przed ukończeniem 60 lat – co 5 lat, a po 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Badania Dla Operatorów

Zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez nasze Centrum Medycyny Pracy. Wykonujemy badania operatorów wózków widłowych, koparek i ładowarek. Do obsługi tego typu maszyn w ruchu niezbędne jest aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych osób na nich pracujących.

Z uwagi na to, że jest to praca zaliczana do prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej pracownik zatrudniony na takim stanowisku powinien odbyć badania psychologiczne w ramach badań profilaktycznych. Na badania przyjmujemy pracownika z ważnym skierowaniem od pracodawcy.

Musi ono zawierać opis wszelki czynników szkodliwych i warunków uciążliwych na jakie będzie narażona osoba w trakcie obsługi tego typu pojazdów.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego określającego wskazania, przeciwwskazania oraz opinię przydatności pracownika na dane stanowisko pracy.

Badania Pozwolenia Na Broń

RogulskaMed świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie dla pacjentów zarówno indywidualnych jak i instytucji. Działamy w sposób rzetelny i profesjonalny stawiając na ciągły rozwój. Jesteśmy w stanie zaoferować szeroki zakres usług medycznych. Między innymi wystawiamy orzeczenie lekarskie i psychologiczne stanowiące podstawę do wydania pozwolenia na broń, które jest ważne przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badaniom tym podlegają osoby, które chcą ubiegać się o pozwolenie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej w celu: szkoleniowym, sportowym, łowieckim lub kolekcjonerskim. Nasz zespół medyczny posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania tego typu badań. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką w celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń.